به نام خدا

در حالی که دارم ته نوک مدادیم رو می جویم... جویدن که چه عرض کنم! تکه تکه می بلعم! به این فکر می کنم که عربی چه قدر مزخرفه! امیدوارم معلم سال دهمم این جمله رو هیچ وقت نبینن!

مثلا به این کلمات دقت بفرمایید: فعل، فعل، فعل

این ها سه وزن متفاوت صفت مشبهه هستند! فَعل فِعل فُعل !

حالا صفت مشبهه خودش یازده تا این شکلیه تقریبا! حالا  اسم مبالغه و زمان و مکان و غیره هم هست! خدای من!!!!!

بیش از نصف زبان ما هم عربیه البته! معلم هندسمون گفتن که بعد از عربی، هندسه دومین درسیه که توش بیشترین کلمات عربی به کار رفته! (چه عربی تو عربی ای شد!)

مثلا این جمله رو ترجمه کنید: برس نرسی را در هندروتی می چپانیم! بگویید برس نرس دو لنگه پا جفت است!

جمله ای کاملا فارسی درباره ی یکی از قضایای هندسه!(برای دیدن ترجمه ی عربی فارسی، صفحه را سِلِکت کنید!)

ذوزنقه ای را در دایره ای قرار می دهیم. ثابت کنید، ذوزنقه متساوی الساقین است!

So dear Arabi!This is a real lovely massage to you!I can`t get along with you!


پی نوشت: عید غدیر بر شما مبارک!!!
Image result for ‫عید غدیر والپیپیر‬‎